Lederskifte i OIL fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 13. Jun 2019

Ved årsmøtet i 2019 ble det ikke valgt ny leder av fotballstyret, og styret i OIL ble gitt fullmakt til å velge leder så snart man hadde en kandidat på plass.

Den 12.06. hadde styret i Ottestad IL gleden av å velge inn Knut Neby som ny leder for OIL fotball. Knut er idrettspappa med 4 barn og har selv levt et aktivt idrettsliv med fotball og alpint. Han har i perioden 1986 – 2012 i hovedsak vært knyttet til Vang Skiløperforening og i ulike roller ellers i Hedmark Skikrets og vet slik hva som skal til av adminstrativ tilrettelegging for at aktivitet skal bli god.

Vi ønsker Knut lykke til med oppgaven!

Samtidig vil vi få takke Glenn Skjæret for den enorme innsatsen han har lagt ned for OIL fotball i sin periode på halvannet år som leder (høst 2017-vår 2019). Han har rekruttert mange ressurspersoner inn i både fotballstyret og kvalitetsklubb-gruppa, og disse har sammen jobbet knallhardt med å bygge struktur og rutiner for OIL fotball. I dag har vi en robust organisasjon som er godkjent som NFF-kvalitetsklubb. 

Selv om Glenn nå trer av som leder, vil han fortsette i fotballstyret med hovedansvar for klubbens Fair Play-arbeid.


Avtroppende leder Glenn Skjæret


Påtroppende leder Knut Neby


0 Kommentar

OIL sitt høringsinnspill til arealplan

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Arealdelen av ny kommuneplan (2019-2031) i Stange er ute på høring.

Ottestad IL har meldt inn sine synspunkter, her er brevet som er sendt til kommunen:

Innspill til kommuneplanens arealdel 2019 - fra Ottestad IL.pdf


Foto: EF Sportsfoto


0 Kommentar

Takk til flinke maskoter!

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Takk til JG2012 som var med oss som maskoter på seriekamp mot Storhamar 6.juni! 0 Kommentar

Godkjent som NFF Kvalitetsklubb

Postet av Ottestad IL - Fotball den 7. Jun 2019

Vi er stolte av at Ottestad IL fotball er godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1! Dette ble høytidelig markert torsdag 6. juni i Ottestad Idrettspark, med overrekkelse av plakett og blomster fra NFF Indre Østland.

En arbeidsgruppe på rundt 25 personer har jobbet i over et år med å strukturere og systematisere fotballgruppa sitt arbeid. Målet er gode og trygge rammer for alle som spiller fotball i Ottestad IL. 

- Vi skal ha en plan for vår aktivitet; oppstartsmøter, rekruttering, sportslig apparat, dommeransvarlig

- Vi skal ha god kompetanse; tilbud om trenerkurs og lederkurs på alle nivå, for å sikre kvalitet i aktiviteten

- Vi skal drive godt samfunns- og verdiarbeid; kampverter, politiattester, gode holdninger og trygge rammer

- Vi skal drive en ryddig organisasjon; rollefordeling, sunn økonomi, medlemshåndtering/ FIKS

Mye av arbeidet er i gang, og mye gjenstår. Men vi er på god vei mot en godt organisert og strukturert fotballgruppe i Ottestad IL.

Gratulerer så mye til alle som har bidratt i Kvalitetsklubbgruppa! 
0 Kommentar

Ny leder på plass i Ottestad IL Fotball

Postet av Ottestad IL - Fotball den 6. Jun 2019

Vi har herved gleden av å annonsere at ny fotball-leder er på plass!

Knut Neby har ærbødigst og i ydmykhet (som han sa) takket ja til å bekle rollen som leder i Ottestad IL Fotball.

Knut tiltrer offisielt etter møtet i hovedlaget den 12. juni hvor godkjenning som leder av undergruppen fotball formaliseres.  Knut vil sitte som leder frem til Mars 31.03.2021

Knut er født 241268, er idrettspappa med 4 barn, som alle har deltat aktivt i flere idretter i oppveksten, i hovedsak fotball.

Knut er Ottestadgutt og ble på tross av et sterkt fokus på ski, seriemester i fotball for guttelag på begynnelsen av -80 tallet. Imidlertid var interessen mer rettet mot de alpine grener, noe som ble hans fokus- og satsingsområde i de videre år.

Knut er trenerutdannet c-trener, sertifisert Alpint (trener 2), har innehatt treneransvar for klubb- og skikrets-løpere, ski-skoler, trenerverv for en utøver på WC lag. Han kjenner derfor godt til Norges Idrettsforbunds kriterier, krav og forventninger til trenere med ansvar for barn, unge og voksne.

Han har i perioden 1986 – 2012 i hovedsak vært knyttet til Vang Skiløperforening og i ulike roller ellers i Hedmark Skikrets og vet slik hva som skal til av adminstrativ tilrettelegging for at aktivitet skal bli god.

Roller i idretten;

1986 - 2012

Vang Skiløperforening

2002 – 2012

Hedmark skikrets – styremedlem

2002 – 2008

Leder av alpinkomiteen Hedmark skikrets

2008 – 2012

Leder av Freestyle komiteen Hedmark skikrets

2010-2012

Medlem av Arbeidsgruppe WC Norges skiforbund, Freestyle komiteen

Knut har ellers lang fartstid i næringslivet med daglig ledelse og styrearbeid. 

La oss alle i fotballfamilien hjelpe Knut inn i sitt nye verv på beste måte, slik at han kan bistå Ottestad-fotballen i ett ytterligere løft, med mål om å bli enda bedre på alle områder. 

Hjertelig velkommen til oss, Knut, og lykke til som leder av verdens beste fotballbreddeklubb  – dette blir gøy!


Ottestad IL Fotball v/styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline