Om OIL Intro

Vi ønsker å påvirke våre barns oppvekstmiljø og idrettsglede gjennom å tilby OIL Intro fra 6 års alder (skolestarterne). OIL Intro er et allsidig opplegg hvor barna får tilbud om både fotball, håndball, innebandy og skileik gjennom et år. OIL Intro er et prøveprosjekt som starter våren 2020 og vil bli evaluert våren 2021. Vårt mål og ønske er å kunne tilby dette som et fast opplegg for 6-åringene.


Hvordan 

OIL Intro organiseres som et årshjul der fire idretter presenteres. Barnegruppene holder samlet gjennom hele året, og de samme foreldrene er med som trygge voksne i aktiviteten.


Kalender for 2020/21 (2014-årgangen)

Onsdag 27. mai: Foreldremøte på klubbhuset. Gutteforeldre kl. 17.00. Jenteforeldre kl. 18.30 (av hensyn til smittevern deles vi foreldregruppa i to)

Fotball: Uke 23-25 + uke 34-40

Håndball: Uke 42-47

Innebandy: Uke 48-50 + uke 2-5

Skileik: Uke 6-13 


Pris

Vi har som mål at alle skal kunne delta, og har derfor søkt om støtte til utstyr og gjennomføring. Vår sponsor Sparebank1 har bidratt med midler, takk for støtten! Det blir kjøpt inn fotballer, håndballer, innebandykøller, drakter og annet nødvendig utstyr til felles bruk. I tillegg vil vi besørge skiutstyr til utlån for de som trenger det.

Deltakelse koster: 200 kr i årsmedlemskap for 2020 +1400 kr i aktivitetsavgift for sesongen 2020/21

NB. For de som har utfordringer med å betale, finnes det mange støtteordninger, blant annet vårt eget Medlemsfond. Les mer om støtteordninger HER. Vi ønsker ikke at økonomi skal stå i veien for at barna kan delta, så vi oppfordrer til å ta kontakt hvis det er utfordrende å betale.


Hvorfor

OIL Intro skal gi  barna en allsidig og variert opplæring innen forskjellige idretter. Det skal være stort fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Lekbetont aktivitet med de ulike idrettenes «redskaper» som del av leken. Gjennom OIL Intro vil vi introdusere flere idretter for flest mulig barn, slik at de får grunnlag for å utvikle seg og sitt talent på sikt.

OIL Intro bygger på Ottestadmodellen FLEST-BREDEST-BEST, som er Ottestad IL sin verdiplattform. Den går ut på at vi skal gi flest mulig et bredest mulig aktivitetstilbud for å skape forutsetningene for en aktiv oppvekst og gi alle det beste grunnlaget for å utvikle sitt talent.

Levert avIdrettenOnline