Om OIL Intro

Vi ønsker å påvirke våre barns oppvekstmiljø og idrettsglede gjennom å tilby OIL Intro fra 6 års alder (skolestarterne). OIL Intro er et allsidig opplegg hvor barna får tilbud om både fotball, håndball, innebandy og skileik gjennom et år. OIL Intro er et prøveprosjekt som starter våren 2020 og vil bli evaluert våren 2021. Vårt mål og ønske er å kunne tilby dette som et fast opplegg for 6-åringene.


Hvordan 

OIL Intro organiseres som et årshjul der fire idretter presenteres. Barnegruppene holder samlet gjennom hele året, og de samme foreldrene er med som trygge voksne i aktiviteten.


Kalender for 2020/21 (2014-årgangen)

Onsdag 27. mai: Foreldremøte på klubbhuset. Gutteforeldre kl. 17.00. Jenteforeldre kl. 18.30 (av hensyn til smittevern deles vi foreldregruppa i to)

Fotball uke 23-25 og 34-40         Søndager kl. 10-11, Idrettsparken (klokken 11 første gang 7.6.)   

Håndball uke 42-47                      Tirsdager kl. 17-18, Ottestadhallen

Innebandy uke 48-50 og 2-5       Tirsdager kl. 17-18, Ottestadhallen

Ski uke 6-13                                   Mandager kl. 17-18, Idrettsparken

Vi bruker appen Spond til å kalle inn til treninger og arrangementer.

 

Priser

  • Medlemskap i OIL 2020: 200 kr
  • Treningsavgift for OIL Intro vår2020-vår 2021: 1400 kr

Faktura sendes på epost i september. NB. Hvis du har utfordringer med å betale, så finnes det muligheter til å søke vårt Medlemsfond om dekning av utgifter. Les mer på ottestadil.no (Medlem) http://www.ottestadil.no/p/49408/utfordring-med-betalingen

Vi har som mål at alle skal kunne delta, og har derfor søkt om støtte til utstyr og gjennomføring. Vår sponsor Sparebank1 har bidratt med midler, og i tillegg har både Sparebankstiftelsen Hedmark og NIF allidrett støttet med pengegaver. Takk for støtten! Det blir kjøpt inn fotballer, håndballer, innebandykøller, drakter og annet nødvendig utstyr til felles bruk. I tillegg vil vi besørge skiutstyr til utlån for de som trenger det.

 

Forpliktelser

Gjennom medlemskap i OIL forplikter foresatte å

  • Stille på foreldremøter
  • Stille på dugnader*
  • Følge FairPlay-reglementet, husk at idrett skal være gøy for både egne barn og «motstandere»!

*Alle idrettsgrupper i OIL er basert på at foreldre bidrar med dugnadsinnsats inntil 10 timer per idrett og år/sesong. For OIL intro vil det ikke bli veldig mye dugnad, men alle må belage seg på å bidra noen timer, i hovedsak i tilknytning til arrangementer som egne barn deltar på. (turnering, kveldsmat el.l.)

 

Utstyr

Vi stiller med drakter til alle, samt at fotballer, håndballer, innebandykøller er kjøpt inn til felles bruk. Det vil også bli kjøpt inn en del sett med ski/staver/sko til utlån.

Barna trenger kun behagelig tøy og gode sko (joggesko/innesko) og vannflaske. Det er ikke krav om fotballsko, men vi ønsker at alle skaffer seg leggbeskyttere (påkrevd på kamper).

Som medlem i OIL har du tilgang til klubbens medlemsfordeler på Freske Fraspark, Monter Hamar, Sport1 Olrud, RagnSells og Meca Ottestad bilsenter. Mer info på ottestadil.no (Medlemsfordeler): http://www.ottestadil.no/p/18400/medlemsfordeler


Hvorfor

OIL Intro skal gi  barna en allsidig og variert opplæring innen forskjellige idretter. Det skal være stort fokus på å utvikle basisferdighetene balanse, koordinasjon, bevegelse, mestring og samspill. Lekbetont aktivitet med de ulike idrettenes «redskaper» som del av leken. Gjennom OIL Intro vil vi introdusere flere idretter for flest mulig barn, slik at de får grunnlag for å utvikle seg og sitt talent på sikt.

OIL Intro bygger på Ottestadmodellen FLEST-BREDEST-BEST, som er Ottestad IL sin verdiplattform. Den går ut på at vi skal gi flest mulig et bredest mulig aktivitetstilbud for å skape forutsetningene for en aktiv oppvekst og gi alle det beste grunnlaget for å utvikle sitt talent.

Kontaktpersoner 2020/21

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med en av laglederne for OIL Intro:

Marthe Hagen Molstad, 45450796

Ingvild Stuan Barmoen, 95827439

Ada Roldsorph Braaten, 41519946

Tina Diseth, 95275466 

Innmelding

Vi ønsker at alle melder seg inn på denne siden:

http://www.ottestadil.no/p/52686/bli-medlem

Ingen binding ved innmelding, barna kan prøve seg 2-3 ganger før de bestemmer seg for å delta. Hvis man mottar faktura før man har bestemt seg, er det bare å gi beskjed, så vil betaling utsettes.

Spond

Gruppa bruker appen Spond til å kalle inn til treninger og andre sammenkomster. Sånn går du frem for å registrere:

1. Kun en av de foresatte pr. barn tar seg av registreringen av barnet i Spond

2. Dere skal registrere dere som FORESATT og senere legge inn detaljer på deres barn

3. Gå inn på linken https://group.spond.com/JEBZN.

4. Den av de foresatte som registrerer legger også inn eventuelle flere foresatte. Viktig at begge foreldre har Spond-appen.

5. Dersom begge foreldre vil registrere seg bruker man samme gruppekode, men velger barnet fra listen som da er registrert av den første foresatte.

6. Fyll inn all informasjon om barnet – fødselsdato og adresse

7. Dere sender så en medlemsforespørsel som admin godkjenner.

8. Dere blir da medlemmer av hovedgruppen «OIL Intro 20/21«.

9. Når alle barna har blitt registrert i hovedgruppen, vil barna etterhvert bli plassert i undergrupper av admin.


Levert av IdrettenOnline