Årsmøte i Ottestad IL 25. mars

Postet av Ottestad IL den 19. Mar 2021

Torsdag 25. mars arrangeres årsmøte i Ottestad IL. Møtet avholdes digitalt på Teams, lenke til møtet sendes ut til alle påmeldte senest 2 timer før møtestart.

På agendaen står blant annet:

 • Årsberetning og regnskap for 2020
 • Saker: Vedtektsendring og forslag til låneopptak for nytt kunstgress på Hias
 • Medlemsavgift og treningsavgifter for 2021/22
 • Budsjett
 • Valg av styre og gruppestyrer

Saksliste og sakspapirer: https://www.ottestadil.no/storage/files.rails?uid=1100240457&pfi=55993

Av hensyn til smittevern må alle registreres med navn og mobilnummer. 

Meld deg på her: https://www.ottestadil.no/events/ticketcart?eventid=1000052506
Vi støtter opp om Krafttak mot Kreft

Postet av Ottestad IL den 10. Mar 2021

I år blir Krafttak mot kreft en digital aksjon, og vi trenger din hjelp til å samle inn penger!

Tidligere har ungdommer fra Ottestad IL gått med bøsser i anledning Krafttak mot kreft, men årets aksjon gjennomføres digitalt med innbetaling på Vipps. Nå håper vi at alle klubbens medlemmer både vil bidra med støtte, men også spre info til familie og venner slik at vi kan klare å samle like mye penger i år som tidligere år.

Støtten kan gis til Vipps # 441139 

Årets innsamlede midler vil gå til forskning på kreftformer som få overlever. Du kan lese mer om temaet her: https://kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/kreftformer-som-fa-overlever/

Takk for at du bidrar!


Krafttak mot kreft

 • Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. Dette er vår felles store dugnad i kampen mot kreft og Norges nest største innsamlingsaksjon
 • Krafttak mot kreft foregår i mars hvert år. 
 • Samle inn penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft. 
 • En stor andel av våre bøssebærere er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, andre lag og foreninger og bedrifter.
 • På grunn av koronapandemien blir aksjonen i 2021 Heldigital
 • Årets tema kreftformer som få overlever. Det gjorde vi også i 2020 og 2019.